مواردی که مشمول ضمانت نمی­شود

موارد مشمول 10 سال ضمانت

موارد مشمول یک سال ضمانت

نام قطعه

– بروز خال ، لکه ، پوسته شدن ، خراشیدگی ، ساییدگی و کدر شدن رنگ بدنه

– جدا شدن کف از بدنه و ور آمدن له دلیل حرارت زیاد(زرد و یا آبی شدن)

– در صورت حرارت دادن مواد غذایی درون زودپز بدون آب و ماندگی غذا

– اکسیداسیون روی بدنه(لکه شدن و سوراخ شدن)

– جدا شدن کف از بدنه

 

بدنه

– بروز لکه ، خال ، زرد شدن ، خراشیدگی ، ساییدگی و کدر شدن رنگ در

– اکسیداسیون روی در

 

در

– خراشیدگی ، ساییدگی ، کدر شدن

– اکسیداسیون

– شل شدن(شکستگی نقاط جوش)

 

زبانه قفل کننده­ی در

 بر روی بدنه

 – خروج بخار در صورت کثیف بودن و یا مسدود بودن سوپاپ اطمینان و سوپاپ خبر

– نشت بخار در اثر بریدگی ، سوختگی، پارگی و یا چرک شدن و سفت شدن(در اثر حرارت دادن بدون آب) و یا آسیب دیدن لبه زودپز(غر شدگی بدنه در اثر ضربه)

 

– مستعمل شدن لاستیک

– نشت بخار در اثر نقص لاستیک

(بریدگی ، دانه دانه شدن ، کوتاه بودن یا غیره)

– در صورتیکه خروج بخار در حالت فعالیت عادی زودپز صورت پذیرد

لاستیک دور در

-سختی در حرکت سوپاپ به دلیل کثیف بودن ، شکستگی ، مسدود شدن ، ضربه خوردن

– سختی در حرکت(مسدود شدن، سفت شدن، چسبندگی)

 

سوپاپ خبر

 

– نشت بخار در صورتیکه سوپاپ بطور اشتباه نصب شده باشد.

 

سوپاپ اطمینان

– شل شدن قطعات به صورتی که قابل رویت باشد.

– نشانگر به درستی حرکت نکند و یا در صورت کثیف شدن ، مسدود شدن ، بریدگی لاستیک آن ، آسیب دیدن یا گم شدن آن

– شل شدن قطعات یا جدا شدن

– عدم حرکت نشانگر

 

نشانگر فشار و سیستم خروج هوا

– غر شدن در بدلیل زمین افتادن یا ضربه(بطوری که قابل رویت باشد) و یا غر شدگی رکاب و شکستگی دکمه در

– تغییر شکل رکاب ، تاب برداشتن ، کثیف بودن ، ساییدگی، سوختگی، محو شدن مارک

– شل شدن اتصال رکاب و دکمه و جدا شدن برچسب

– فشردگی یا شکستگی مکانیسم

– در با فشردن دکمه بسته نشود.

– فنر برگرداننده شکسته باشد.

– سفت شدن دکمه­ی باز و بسته کردن در(فشرده شدن یا سفت شدن)

– شل شدن رکاب و قطعات دکمه (حرکت قطعه)

– قسمت سفید رنگ روی رکاب جدا شده باشد.

 

رکاب، دکمه در، دکمه باز و بسته کردن در

 – ساییدگی ، لک شدن ، کدر شدن کلاهک روی دکمه و پاره شدن برچسب یا جدا شدن آن

 – شل شدن(شکستگی نقاط جوش روی بدنه)

 

دستگیره­ها

-سوختگی دسته سبد، شکستگی ، و ترک خوردگی در اثر زمین خوردن و یا ضربه

 

 

سبد بخارپز، نگهدارنده­ی سبد

– بریدگی ، سوختگی ، شکستگی و یا مسدود شدن

 

– مستعمل شدن طبیعی لاستیک

– نشت بخار، در جای خود قرار نگرفتن

لاستیک نشانگر فشار

شرایط 10 سال ضمانت برای زودپز کلیپسو